Beta Carotene Meaning In Telugu

సాధారణ ఉదాహరణలు మరియు నిర్వచనాలతో Beta Carotene యొక్క నిజమైన అర్థాన్ని తెలుసుకోండి.

1894

బీటా కారోటీన్

నామవాచకం

Beta Carotene

noun

నిర్వచనాలు

Definitions

1. కెరోటిన్ యొక్క ఐసోమర్ అయిన మొక్కల వర్ణద్రవ్యం, విటమిన్ Aకి పూర్వగామిగా ఆహారంలో ముఖ్యమైనది.

1. a plant pigment that is an isomer of carotene, important in the diet as a precursor of vitamin A.

Examples

1. క్యారెట్‌లోని బీటా కెరోటిన్ కంటికి మేలు చేస్తుంది.

1. the beta carotene in carrots are good for eyes.

2. ఈ కూరగాయలలో విటమిన్ సి, బీటా కెరోటిన్ మరియు అద్భుతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్ పవర్ ఉన్న ఇతర పోషకాలు ఉన్నాయి.

2. this vegetable is packed with vitamin c, beta carotene and other nutrients that have amazing antioxidant power.

3. బీటా కెరోటిన్, చర్మం మరియు కళ్ళకు ప్రయోజనకరమైన యాంటీఆక్సిడెంట్, క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని కూడా పెంచుతుందని తేలింది.

3. beta carotene, an antioxidant that provides healthy benefits for the skin and eyesight, has also been proven to increase cancer risk.

4. క్యారెట్లు: వాటి బీటా-కెరోటిన్ కంటెంట్‌కు ధన్యవాదాలు (క్యారెట్‌లకు వాటి శక్తివంతమైన రంగును ఇచ్చే వర్ణద్రవ్యం), క్యారెట్లు మీ మెదడును రక్షించడానికి పని చేస్తాయి.

4. carrots: thanks to their amount of beta carotene(the pigment that gives carrots their bright hue), carrots work to protect your brain.

5. వాస్తవానికి, బీటా-కెరోటిన్ మరియు టానిన్ల శక్తిని మనం మరచిపోలేము, ఇవి శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్లు కావడం వల్ల క్యాన్సర్ రాకుండా నిరోధించడంలో సహాయపడతాయి.

5. of course, we could not forget the power of beta carotene and tannins, which being powerful antioxidants, help prevent the appearance of cancer.

6. బీటా-కెరోటిన్‌ను ప్రొవిటమిన్ అని కూడా పిలుస్తారు, ఎందుకంటే ఇది బీటా-కెరోటిన్ 15,150-డయాక్సిజనేస్ ద్వారా ఆక్సీకరణ చీలిక తర్వాత మన శరీరంలో విటమిన్ ఎగా మార్చబడుతుంది.

6. beta carotene is also known as a provitamin because it can be converted in our body into vitamin a after oxidative cleavage by beta-carotene 15, 150-dioxygenase.

7. మొక్కజొన్న మాత్రమే బీటా-కెరోటిన్‌ను కనుగొనే ఏకైక తృణధాన్యం, అదే సమయంలో ఇది ఫైబర్, కార్బోహైడ్రేట్లు మరియు గ్రూప్ b (ప్రత్యేకంగా b1 మరియు b3) యొక్క చాలా ఆసక్తికరమైన విటమిన్‌లను అందిస్తుంది.

7. corn is the only cereal in which we find beta carotene, at the same time it provides fibers, carbohydrates, and a very interesting amount of vitamins from group b(in particular b1 and b3).

8. ఇప్పుడు పటేల్, బుట్టె మరియు వారి సహచరులు శుద్ధి చేయబడిన బీటా-కెరోటిన్ మరియు గామా టోకోఫెరోల్ యొక్క మౌస్ అధ్యయనాలను నిర్వహిస్తున్నారు, పదార్థాలు టైప్ 2 డయాబెటిస్‌ను నివారిస్తున్నాయా లేదా వేగవంతం చేస్తున్నాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి.

8. now, patel, butte, and their colleagues are conducting mice studies of purified beta carotene and gamma tocopherol to see whether the substances themselves prevent or accelerate type 2 diabetes.

9. లోక్వాట్‌లో లైసియం బార్బరమ్ పాలీశాకరైడ్ బీటా-కెరోటిన్ విటమిన్ ఇ సెలీనియం పుష్కలంగా ఉంటుంది మరియు యాంటీ ఆక్సిడెంట్ పదార్థాలు వంటి ఫ్లేవనాయిడ్‌లు మెరుగైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి.

9. medlar is rich in lycium barbarum polysaccharide beta carotene vitamin e selenium and flavonoids such as antioxidant substances has a better antioxidant effect medlar can fight free radical peroxide reduce the free radical peroxidation damage thus.

10. ఇది బీటా-కెరోటిన్ యొక్క మూలం, కళ్లను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి.

10. it is a source of beta-carotene, it is on guard of the eyes.

11. బీటా కెరోటిన్ లాగా పనిచేసే కెరోటినాయిడ్ అయిన లుటీన్ కూడా ఇందులో ఉంటుంది.

11. it also contains lutein, a carotenoid that works like beta-carotene.

12. ముందుగా రూపొందించిన విటమిన్ A వలె కాకుండా, బీటా-కెరోటిన్ టెరాటోజెనిక్ అని తెలియదు.

12. unlike preformed vitamin a, beta-carotene is not known to be teratogenic.

13. విటమిన్ ఎ మరియు బీటా-కెరోటిన్ శరీరం ఇనుమును గ్రహించి, వాడటానికి సహాయపడుతుంది.

13. vitamin a and beta-carotene can aid the body in absorbing and using iron.

14. క్యారెట్‌లో బీటా కెరోటిన్ మాత్రమే కాకుండా ఆల్ఫా కెరోటిన్ మరియు లుటీన్ కూడా ఉంటాయి.

14. carrots not only contain beta-carotene but also alpha-carotene and lutein.

15. క్యారెట్‌లో బీటా కెరోటిన్ మాత్రమే కాకుండా ఆల్ఫా కెరోటిన్ మరియు లుటిన్ కూడా ఉంటాయి.

15. carrots do not only contain beta-carotene but also alpha-carotene and lutein.

16. ముఖ్యమైన కెరోటినాయిడ్స్‌లో బీటా-కెరోటిన్, లుటిన్, జియాక్సంతిన్, లైకోపీన్ మొదలైనవి ఉన్నాయి.

16. important carotenoids include beta-carotene, lutein, zeaxanthin, lycopene and more.

17. ప్రతిరోజూ తీసుకోగలిగే బీటా-కెరోటిన్ 'తగినంత' మొత్తం ఎంత ఉండాలి?

17. What should be the ‘enough’ amount of beta-carotene that can be consumed every day?

18. రోజువారీ ఆహారంలో లేని మరొక సమ్మేళనం బీటా-కెరోటిన్.

18. Another compound that should not be lacking in everyday diet seems to be beta-carotene.

19. అవి బీటా-కెరోటిన్ మరియు జియాక్సంతిన్‌తో సహా యాంటీఆక్సిడెంట్ కెరోటినాయిడ్స్ యొక్క పూర్తి స్పెక్ట్రమ్‌ను కలిగి ఉంటాయి.

19. contain a complete spectrum of antioxidant carotenoids, including beta-carotene and zeaxanthin.

20. అవి బీటా-కెరోటిన్ మరియు జియాక్సంతిన్‌తో సహా యాంటీఆక్సిడెంట్ కెరోటినాయిడ్స్ యొక్క పూర్తి స్పెక్ట్రమ్‌ను కలిగి ఉంటాయి.

20. contain a complete spectrum of antioxidant carotenoids, including beta-carotene and zeaxanthin.

21. ఆరోగ్యకరమైన కుందేళ్ళలో, పోర్ఫిరిన్, బీటా-కెరోటిన్ మరియు కొన్ని ఇతర మొక్కల వర్ణద్రవ్యాలు అటువంటి ప్రతిచర్యను కలిగిస్తాయి.

21. in healthy rabbits, porphyrin, beta-carotene and some other plant pigments lead to such a reaction.

22. చికిత్స తర్వాత, బీటా-కెరోటిన్ పొందిన సమూహంలో తక్కువ ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి ఉందని అధ్యయనం కనుగొంది.

22. the study found that after treatment, the group receiving beta-carotene had less oxidative stress.

23. నిస్సందేహంగా ప్రతి ఒక్కరూ మీ మొత్తం లక్ష్యాలతో సంబంధం లేకుండా ఎక్కువ బీటా-కెరోటిన్ వినియోగం నుండి ప్రయోజనం పొందవచ్చు.

23. Arguably everyone can benefit from consumption of more beta-carotene, regardless of your overall goals.

24. గోజీ బెర్రీలలో ఫైటోన్యూట్రియెంట్లు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ముఖ్యంగా బీటా-కెరోటిన్, జియాక్సంతిన్ మరియు ఇతర కెరోటినాయిడ్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.

24. goji berry rich in phytonutrients, antioxidants, particularly carotenoids such as beta-carotene, zeaxanthin and others.

25. ఆప్రికాట్లు, బీటా-కెరోటిన్ మరియు ఫైబర్‌తో నిండిన అందమైన నారింజ పండ్లు వేసవికి మొదటి సంకేతాలలో ఒకటి.

25. apricots, those beautifully orange coloured fruits full of beta-carotene and fibre that are one of the first signs of summer.

26. మొదటిది, క్యారెట్‌లోని బీటా కెరోటిన్ శరీరంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు విటమిన్ ఎగా జీవక్రియ చేయబడుతుంది మరియు కార్నియాలకు మంచిది.

26. firstly, the beta-carotene present in carrots metabolizes into vitamin-a when they enter the body and is good for the corneas.

27. ఆప్రికాట్లు బీటా-కెరోటిన్ మరియు ఫైబర్‌తో నిండిన అందమైన నారింజ పండ్లు, ఇవి వేసవిలో మొదటి సంకేతాలలో ఒకటి.

27. apricots are those beautifully orange colored fruits full of beta-carotene and fiber that are one of the first signs of summer.

28. "అయితే, రెండు ప్రధాన మినహాయింపులు ఉన్నాయి: బీటా-కెరోటిన్ మరియు విటమిన్ E, రెండూ స్పష్టంగా ఈ వ్యాధులను నివారించడంలో సహాయపడవు."

28. “However, there were two major exceptions: beta-carotene and vitamin E, both of which clearly do not help prevent these diseases.”

29. క్యారెట్ జ్యూస్‌లోని బీటా కెరోటిన్ అభిజ్ఞా పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది మరియు వయస్సు-సంబంధిత చిత్తవైకల్యం మరియు జ్ఞాపకశక్తి సమస్యల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.

29. beta-carotene in carrot juice may also improve cognitive function and reduce the risk of age-related memory problems and dementia.

beta carotene

Beta Carotene meaning in Telugu - Learn actual meaning of Beta Carotene with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Beta Carotene in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2022 UpToWord. All rights reserved.