Beta Carotene Meaning In Gujarati

સરળ ઉદાહરણો અને વ્યાખ્યાઓ સાથે Beta Carotene નો વાસ્તવિક અર્થ જાણો.

1895
બીટા કેરોટીન
સંજ્ઞા
Beta Carotene
noun

વ્યાખ્યાઓ

Definitions of Beta Carotene

1. એક વનસ્પતિ રંગદ્રવ્ય કે જે કેરોટિનનું આઇસોમર છે, જે વિટામિન A ના પુરોગામી તરીકે આહારમાં મહત્વપૂર્ણ છે.

1. a plant pigment that is an isomer of carotene, important in the diet as a precursor of vitamin A.

Examples of Beta Carotene:

1. ગાજરમાં રહેલું બીટા કેરોટીન આંખો માટે સારું છે.

1. the beta carotene in carrots are good for eyes.

1

2. આ શાકભાજી વિટામિન સી, બીટા-કેરોટીન અને અન્ય પોષક તત્વોથી ભરપૂર છે જે અદ્ભુત એન્ટીઑકિસડન્ટ શક્તિ ધરાવે છે.

2. this vegetable is packed with vitamin c, beta carotene and other nutrients that have amazing antioxidant power.

3. બીટા-કેરોટીન, ત્વચા અને આંખો માટે ફાયદાકારક એન્ટીઑકિસડન્ટ, કેન્સરનું જોખમ વધારે હોવાનું પણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

3. beta carotene, an antioxidant that provides healthy benefits for the skin and eyesight, has also been proven to increase cancer risk.

4. ગાજર: તેમની બીટા-કેરોટીન સામગ્રી (રંજકદ્રવ્ય જે ગાજરને તેમનો જીવંત રંગ આપે છે) માટે આભાર, ગાજર તમારા મગજને સુરક્ષિત રાખવાનું કામ કરે છે.

4. carrots: thanks to their amount of beta carotene(the pigment that gives carrots their bright hue), carrots work to protect your brain.

5. અલબત્ત, અમે બીટા-કેરોટીન અને ટેનીનની શક્તિને ભૂલી શકતા નથી, જે શક્તિશાળી એન્ટીઑકિસડન્ટ હોવાથી, કેન્સરની શરૂઆતને રોકવામાં મદદ કરે છે.

5. of course, we could not forget the power of beta carotene and tannins, which being powerful antioxidants, help prevent the appearance of cancer.

6. બીટા-કેરોટીનને પ્રોવિટામીન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે કારણ કે તે આપણા શરીરમાં બીટા-કેરોટીન 15,150-ડાયોક્સિજેનેઝ દ્વારા ઓક્સિડેટીવ ક્લીવેજ પછી વિટામિન Aમાં રૂપાંતરિત થઈ શકે છે.

6. beta carotene is also known as a provitamin because it can be converted in our body into vitamin a after oxidative cleavage by beta-carotene 15, 150-dioxygenase.

7. મકાઈ એ એકમાત્ર અનાજ છે જેમાં આપણને બીટા-કેરોટીન મળે છે, તે જ સમયે તે ફાઈબર, કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ અને ગ્રુપ બી (ખાસ કરીને b1 અને b3) ના વિટામિન્સનો ખૂબ જ રસપ્રદ જથ્થો પૂરો પાડે છે.

7. corn is the only cereal in which we find beta carotene, at the same time it provides fibers, carbohydrates, and a very interesting amount of vitamins from group b(in particular b1 and b3).

8. હવે પટેલ, બટ્ટે અને તેમના સાથીદારો શુદ્ધ બીટા-કેરોટીન અને ગામા ટોકોફેરોલનો માઉસ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે કે કેમ તે જોવા માટે કે આ પદાર્થો ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસને અટકાવે છે કે ઉતાવળ કરે છે.

8. now, patel, butte, and their colleagues are conducting mice studies of purified beta carotene and gamma tocopherol to see whether the substances themselves prevent or accelerate type 2 diabetes.

9. loquat lycium barbarum polysaccharide beta-carotene વિટામિન e સેલેનિયમ અને ફ્લેવોનોઈડ્સ જેવા કે એન્ટીઑકિસડન્ટ પદાર્થોમાં વધુ સારી એન્ટીઑકિસડન્ટ અસર હોય છે loquat ફ્રી રેડિકલ પેરોક્સાઇડ સામે લડી શકે છે જેથી ફ્રી રેડિકલ પેરોક્સાઇડને કારણે થતા નુકસાનને ઘટાડી શકે છે.

9. medlar is rich in lycium barbarum polysaccharide beta carotene vitamin e selenium and flavonoids such as antioxidant substances has a better antioxidant effect medlar can fight free radical peroxide reduce the free radical peroxidation damage thus.

10. તે બીટા-કેરોટિનનો સ્ત્રોત છે, આંખો પર નજર રાખો.

10. it is a source of beta-carotene, it is on guard of the eyes.

11. તેમાં લ્યુટીન પણ હોય છે, કેરોટીનોઈડ જે બીટા-કેરોટીનની જેમ કાર્ય કરે છે.

11. it also contains lutein, a carotenoid that works like beta-carotene.

12. વિટામિન એ અને બીટા-કેરોટીન શરીરને આયર્નને શોષવામાં અને તેનો ઉપયોગ કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

12. vitamin a and beta-carotene can aid the body in absorbing and using iron.

13. પ્રિફોર્મ્ડ વિટામિન Aથી વિપરીત, બીટા-કેરોટીન ટેરેટોજેનિક હોવાનું જાણીતું નથી.

13. unlike preformed vitamin a, beta-carotene is not known to be teratogenic.

14. ગાજરમાં માત્ર બીટા-કેરોટીન જ નહીં, પણ આલ્ફા-કેરોટીન અને લ્યુટીન પણ હોય છે.

14. carrots not only contain beta-carotene but also alpha-carotene and lutein.

15. ગાજરમાં માત્ર બીટા-કેરોટીન જ નહીં, પણ આલ્ફા-કેરોટીન અને લ્યુટીન પણ હોય છે.

15. carrots do not only contain beta-carotene but also alpha-carotene and lutein.

16. દરરોજ ખાઈ શકાય તેવા બીટા-કેરોટીનનું 'પૂરતું' પ્રમાણ કેટલું હોવું જોઈએ?

16. What should be the ‘enough’ amount of beta-carotene that can be consumed every day?

17. મહત્વપૂર્ણ કેરોટીનોઈડ્સમાં બીટા-કેરોટીન, લ્યુટીન, ઝેક્સાન્થિન, લાઈકોપીન વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

17. important carotenoids include beta-carotene, lutein, zeaxanthin, lycopene and more.

18. અન્ય સંયોજન કે જેનો રોજિંદા આહારમાં અભાવ ન હોવો જોઈએ તે બીટા-કેરોટીન લાગે છે.

18. Another compound that should not be lacking in everyday diet seems to be beta-carotene.

19. તેઓ એન્ટીઑકિસડન્ટ કેરોટીનોઇડ્સનો સંપૂર્ણ સ્પેક્ટ્રમ ધરાવે છે, જેમાં બીટા-કેરોટીન અને ઝેક્સાન્થિનનો સમાવેશ થાય છે.

19. contain a complete spectrum of antioxidant carotenoids, including beta-carotene and zeaxanthin.

20. તેઓ એન્ટીઑકિસડન્ટ કેરોટીનોઇડ્સનો સંપૂર્ણ સ્પેક્ટ્રમ ધરાવે છે, જેમાં બીટા-કેરોટીન અને ઝેક્સાન્થિનનો સમાવેશ થાય છે.

20. contain a complete spectrum of antioxidant carotenoids, including beta-carotene and zeaxanthin.

21. અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે સારવાર પછી, બીટા-કેરોટિન મેળવનાર જૂથમાં ઓક્સિડેટીવ તણાવ ઓછો હતો.

21. the study found that after treatment, the group receiving beta-carotene had less oxidative stress.

22. તંદુરસ્ત સસલામાં, પોર્ફિરિન, બીટા-કેરોટિન અને કેટલાક અન્ય છોડના રંગદ્રવ્યો આવી પ્રતિક્રિયા પેદા કરે છે.

22. in healthy rabbits, porphyrin, beta-carotene and some other plant pigments lead to such a reaction.

23. તમારા એકંદર ધ્યેયોને ધ્યાનમાં લીધા વિના, વધુ બીટા-કેરોટીનના વપરાશથી દરેકને ફાયદો થઈ શકે છે.

23. Arguably everyone can benefit from consumption of more beta-carotene, regardless of your overall goals.

24. ગોજી બેરી ફાયટોન્યુટ્રિઅન્ટ્સ, એન્ટીઑકિસડન્ટો, ખાસ કરીને કેરોટીનોઇડ્સ જેમ કે બીટા-કેરોટિન, ઝેક્સાન્થિન અને અન્યથી સમૃદ્ધ છે.

24. goji berry rich in phytonutrients, antioxidants, particularly carotenoids such as beta-carotene, zeaxanthin and others.

25. જરદાળુ, બીટા-કેરોટીન અને ફાઇબરથી ભરેલા તે સુંદર નારંગી ફળો જે ઉનાળાના પ્રથમ સંકેતો પૈકી એક છે.

25. apricots, those beautifully orange coloured fruits full of beta-carotene and fibre that are one of the first signs of summer.

26. સૌપ્રથમ, ગાજરમાં જોવા મળતું બીટા-કેરોટીન જ્યારે શરીરમાં પ્રવેશે છે ત્યારે તે વિટામિન Aમાં ચયાપચય પામે છે અને કોર્નિયા માટે સારું છે.

26. firstly, the beta-carotene present in carrots metabolizes into vitamin-a when they enter the body and is good for the corneas.

27. જરદાળુ એ બીટા-કેરોટીન અને ફાઇબરથી ભરેલા સુંદર નારંગી ફળો છે જે ઉનાળાના પ્રથમ સંકેતોમાંનું એક છે.

27. apricots are those beautifully orange colored fruits full of beta-carotene and fiber that are one of the first signs of summer.

28. "જો કે, ત્યાં બે મુખ્ય અપવાદો હતા: બીટા-કેરોટીન અને વિટામિન ઇ, જે બંને સ્પષ્ટપણે આ રોગોને રોકવામાં મદદ કરતા નથી."

28. “However, there were two major exceptions: beta-carotene and vitamin E, both of which clearly do not help prevent these diseases.”

29. ગાજરના રસમાં રહેલ બીટા-કેરોટીન જ્ઞાનાત્મક કાર્યમાં પણ સુધારો કરી શકે છે અને વય-સંબંધિત ઉન્માદ અને મેમરી સમસ્યાઓના જોખમને ઘટાડી શકે છે.

29. beta-carotene in carrot juice may also improve cognitive function and reduce the risk of age-related memory problems and dementia.

beta carotene

Beta Carotene meaning in Gujarati - Learn actual meaning of Beta Carotene with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Beta Carotene in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.