Beta Meaning In Telugu

సాధారణ ఉదాహరణలు మరియు నిర్వచనాలతో Beta యొక్క నిజమైన అర్థాన్ని తెలుసుకోండి.

1699
బీటా
నామవాచకం
Beta
noun

నిర్వచనాలు

Definitions of Beta

1. గ్రీకు వర్ణమాల యొక్క రెండవ అక్షరం (Β, β), 'b'గా లిప్యంతరీకరించబడింది.

1. the second letter of the Greek alphabet ( Β, β ), transliterated as ‘b’.

Examples of Beta:

1. అక్వైర్డ్ హైపర్లిపిడెమియా యొక్క అత్యంత సాధారణ కారణాలు: డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ థియాజైడ్ డైయూరిటిక్స్, బీటా-బ్లాకర్స్ మరియు ఈస్ట్రోజెన్ వంటి మందుల వాడకం, హైపర్లిపిడెమియాకు దారితీసే ఇతర పరిస్థితులు: హైపోథైరాయిడిజం హైపోథైరాయిడిజం మూత్రపిండ నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ ఆల్కహాల్ వినియోగం కొన్ని అరుదైన జీవక్రియ మరియు ఎండోక్రైన్ రుగ్మతలకు చికిత్స. కారణం అంతర్లీన పరిస్థితి, సాధ్యమైనప్పుడు లేదా అభ్యంతరకరమైన మందులను నిలిపివేయడం సాధారణంగా హైపర్లిపిడెమియా మెరుగుదలకు దారి తీస్తుంది.

1. the most common causes of acquired hyperlipidemia are: diabetes mellitus use of drugs such as thiazide diuretics, beta blockers, and estrogens other conditions leading to acquired hyperlipidemia include: hypothyroidism kidney failure nephrotic syndrome alcohol consumption some rare endocrine disorders and metabolic disorders treatment of the underlying condition, when possible, or discontinuation of the offending drugs usually leads to an improvement in the hyperlipidemia.

5

2. ఓరియో బీటా ప్రోగ్రామ్.

2. an oreo beta program.

3

3. నేను ఎప్పుడూ బీటా బ్లాకర్స్ తీసుకోలేదు మరియు వాటి వినియోగాన్ని సిఫారసు చేయను.

3. I have never taken Beta Blockers and do not recommend their use.

3

4. బీటా అలనైన్ దుష్ప్రభావాలు

4. beta alanine side effects.

1

5. క్యారెట్‌లోని బీటా కెరోటిన్ కంటికి మేలు చేస్తుంది.

5. the beta carotene in carrots are good for eyes.

1

6. బీటా-బ్లాకర్స్ వాడకం బ్రాడీకార్డియా ప్రమాదాన్ని కూడా పెంచుతుంది.

6. beta-blocker use also increases the risk of bradycardia.

1

7. మీ వ్యాయామాల చుట్టూ బీటా-అలనైన్ మరియు/లేదా రికవరీ షేక్ తీసుకోండి

7. Take Beta-Alanine and/or a Recovery Shake Around Your Workouts

1

8. అయినప్పటికీ, దేశంలో బీటా నాఫ్థాల్ డిమాండ్‌కు ఉత్పత్తి సరిపోలేదు.

8. however, the production was inadequate to meet the demand of beta naphthol in the country.

1

9. ఇది బీటా-అమైలేస్‌లకు కూడా ప్రధాన వ్యత్యాసం, ఇది గొలుసుల చివర్లలో మాత్రమే కత్తిరించబడుతుంది.

9. This is also the main difference to the beta-amylases, which can only cut at the ends of the chains.

1

10. ప్లాంట్‌ను ఏర్పాటు చేసిన కొన్ని కంపెనీలు బీటా-నాఫ్థాల్ తయారీ సాంకేతికతను దిగుమతి చేసుకున్నాయి.

10. the technology for manufacture of beta naphthol was imported by few companies who have installed the plant.

1

11. అదనంగా, నైట్రేట్‌లు, బీటా-బ్లాకర్స్, ఓపియాయిడ్ అనాల్జెసిక్స్ మరియు/లేదా బెంజోడియాజిపైన్‌ల అప్లికేషన్‌లతో కూడిన సాధారణ సహాయక చికిత్సను సూచించినట్లుగా ఉపయోగించాలి.

11. additionally, the usual supportive treatment consisting of applications of nitrates, beta-blockers, opioid analgesics and/or benzodiazepines should be employed as indicated.

1

12. కళ్ళు మరియు కన్నీటి నాళాల కణజాలం ద్వారా శరీరంలోకి శోషించబడినట్లయితే, బీటా-బ్లాకర్ కంటి చుక్కలు కనీసం రెండు విధాలుగా అనుమానాస్పద వ్యక్తులలో శ్వాస ఆడకపోవడాన్ని కలిగిస్తాయి:

12. if absorbed into the body through the tissues of the eye and the tear ducts, beta blocker eyedrops may induce shortness of breath in some susceptible individuals in at least two ways:.

1

13. బీటా 3 త్వరలో వస్తోంది.

13. beta 3 is coming soon.

14. బీటా-అమిలాయిడ్ ప్రోటీన్లు.

14. beta amyloid proteins.

15. ఇది బీటా దశ.

15. this is the stage beta.

16. ఇప్పుడు బీటా-అలనైన్ పౌడర్.

16. now beta- alanine powder.

17. బీటా అలనైన్ ఎలా తీసుకోవాలి

17. how to take beta alanine.

18. డయలర్ వెర్షన్ 2 బీటా.

18. scoreboard version 2 beta.

19. మా బీటా ప్రోగ్రామ్ కోసం సైన్ అప్ చేయండి!

19. enroll in our beta program!

20. imo బీటా ఉచిత కాల్‌లు మరియు టెక్స్ట్‌లు.

20. imo beta free calls and text.

beta

Beta meaning in Telugu - Learn actual meaning of Beta with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Beta in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.