Jugendstil Meaning In Telugu

సాధారణ ఉదాహరణలు మరియు నిర్వచనాలతో Jugendstil యొక్క నిజమైన అర్థాన్ని తెలుసుకోండి.

298
జుజెండ్‌స్టిల్
Jugendstil
noun

నిర్వచనాలు

Definitions of Jugendstil

1. ఆర్ట్ నోయువేకు జర్మన్ సమానమైనది.

1. The German equivalent of art nouveau.

Examples of Jugendstil:

1. దీనిని జర్మనీలో JUGENDSTIL అని పిలిచేవారు.

1. It was known in Germany as JUGENDSTIL.

jugendstil

Jugendstil meaning in Telugu - Learn actual meaning of Jugendstil with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Jugendstil in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.