Beta Blocker Meaning In Kannada

ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳೊಂದಿಗೆ Beta Blocker ನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

2010
ಬೀಟಾ ಬ್ಲಾಕರ್
ನಾಮಪದ
Beta Blocker
noun

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು

Definitions of Beta Blocker

1. ಹೃದಯದ ಲಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಆಂಜಿನಾ ಪೆಕ್ಟೋರಿಸ್‌ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಹೆಚ್ಚಿದ ಹೃದಯದ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಡ್ರಿನರ್ಜಿಕ್ ಗ್ರಾಹಕಗಳ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗದ ಔಷಧಗಳು.

1. any of a class of drugs which prevent the stimulation of the adrenergic receptors responsible for increased cardiac action, used to control heart rhythm, treat angina, and reduce high blood pressure.

Examples of Beta Blocker:

1. ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಹೈಪರ್ಲಿಪಿಡೆಮಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ: ಮಧುಮೇಹ ಮೆಲ್ಲಿಟಸ್ ಥಿಯಾಜೈಡ್ ಮೂತ್ರವರ್ಧಕಗಳು, ಬೀಟಾ-ಬ್ಲಾಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ರೋಜೆನ್‌ಗಳಂತಹ ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೈಪರ್ಲಿಪಿಡೆಮಿಯಾಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಇತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸೇರಿವೆ: ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ನೆಫ್ರೋಟಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಚಯಾಪಚಯ ಮತ್ತು ಅಂತಃಸ್ರಾವಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಾರಣ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ, ಅಥವಾ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೈಪರ್ಲಿಪಿಡೆಮಿಯಾ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

1. the most common causes of acquired hyperlipidemia are: diabetes mellitus use of drugs such as thiazide diuretics, beta blockers, and estrogens other conditions leading to acquired hyperlipidemia include: hypothyroidism kidney failure nephrotic syndrome alcohol consumption some rare endocrine disorders and metabolic disorders treatment of the underlying condition, when possible, or discontinuation of the offending drugs usually leads to an improvement in the hyperlipidemia.

5

2. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಬೀಟಾ ಬ್ಲಾಕರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

2. I have never taken Beta Blockers and do not recommend their use.

3

3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರಿನ ನಾಳಗಳ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೀರಿಕೊಂಡರೆ, ಬೀಟಾ-ಬ್ಲಾಕರ್ ಕಣ್ಣಿನ ಹನಿಗಳು ಕೆಲವು ಒಳಗಾಗುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು:

3. if absorbed into the body through the tissues of the eye and the tear ducts, beta blocker eyedrops may induce shortness of breath in some susceptible individuals in at least two ways:.

1

4. ಅಟೆನೊಲೊಲ್ ಬೀಟಾ-ಬ್ಲಾಕರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

4. atenolol is a beta blocker that works specifically on the heart.

5. ಬೀಟಾ-ಬ್ಲಾಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಆರ್ಹೆತ್ಮಿಯಾ (ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತಗಳು) ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

5. beta blockers also are used to treat arrhythmias(irregular heartbeats).

6. ಆಲ್ಫಾ-ಬೀಟಾ-ಬ್ಲಾಕರ್‌ಗಳು: ಅವರು ಆಲ್ಫಾ-ಬ್ಲಾಕರ್‌ಗಳಂತೆಯೇ ನರಗಳ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

6. alpha-beta blockers: reduce nerve impulses the same way alpha blockers do.

7. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಇತರ ಔಷಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೀಟಾ-ಬ್ಲಾಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರವರ್ಧಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಹುದು.

7. cautions: may interfere with beta blocker drugs and diuretics, among other medications.

8. - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಬೀಟಾ-ಬ್ಲಾಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ 16.93% ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಬ್ಲಾಕರ್‌ಗಳಿಲ್ಲದವರಿಗೆ 18.6%

8. - 16.93% for those on beta-blockers versus 18.6% for those without beta blockers for the primary outcome

9. ಬೀಟಾ-ಬ್ಲಾಕರ್‌ಗಳು: ಪ್ರೋಪ್ರಾನೊಲೊಲ್ (ಇಂಡರಲ್) ನಂತಹ ಬೀಟಾ-ಬ್ಲಾಕರ್‌ಗಳು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

9. beta-blockers: beta blockers such as propranolol(inderal) act on the blood vessels, causing them to relax and open up.

10. ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬೀಟಾ-ಬ್ಲಾಕರ್ಸ್ (ಪ್ರೊಪ್ರಾನೊಲೊಲ್, ಅಟೆನೊಲೊಲ್, ಇತ್ಯಾದಿ) ನಂತಹ ಔಷಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.

10. in some patients, treatment with medications such as beta blockers(propranolol, atenolol, etc.) may be useful during this period of time.

11. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಬೀಟಾ-ಬ್ಲಾಕರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅವನು ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಬಹುದು, ನೆನಪುಗಳು ಮಸುಕಾಗಲು ಅಥವಾ ಕರಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

11. with beta blockers in your blood, you can relive the memories without the anxiety, allowing the memories to become diluted or dissipated.

12. ಬೀಟಾ-ಬ್ಲಾಕರ್‌ಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರೊಪ್ರಾನೊಲೊಲ್ [ಇಂಡರಲ್], ಪ್ಯಾನಿಕ್‌ನ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅರಿವಿನ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.

12. beta blockers eg propranolol[inderal] block the physical symptomns of panic very quickly, but have no effect on the cognitive experinece.

13. ಗ್ಲುಕೋಮಾ ರೋಗಿಗಳು ವಾರಕ್ಕೆ 4 ಬಾರಿ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚುರುಕಾಗಿ ನಡೆದರು, ಬೀಟಾ-ಬ್ಲಾಕರ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಾಕಷ್ಟು ತಮ್ಮ ವಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

13. glaucoma patients who walked briskly 4 times per week for 40 minutes were able to lower their iop enough to eliminate the need for beta blockers.

14. ಟಾಕಿಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು ಬೀಟಾ ಬ್ಲಾಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

14. The doctor prescribed beta blockers for tachycardia.

15. ಟಾಕಿಕಾರ್ಡಿಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಬ್ಲಾಕರ್‌ಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸಿದರು.

15. The doctor explained the role of beta blockers in tachycardia treatment.

16. ರೋಗಿಯ ಟಾಕಿಕಾರ್ಡಿಯಾವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಬೀಟಾ ಬ್ಲಾಕರ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು.

16. The doctor prescribed a beta blocker to control the patient's tachycardia.

17. ಬೀಟಾ-ಬ್ಲಾಕರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯು ಬ್ರಾಡಿಕಾರ್ಡಿಯಾದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

17. beta-blocker use also increases the risk of bradycardia.

1

18. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೈಟ್ರೇಟ್‌ಗಳು, ಬೀಟಾ-ಬ್ಲಾಕರ್‌ಗಳು, ಒಪಿಯಾಡ್ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಬೆಂಜೊಡಿಯಜೆಪೈನ್‌ಗಳ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಬಳಸಬೇಕು.

18. additionally, the usual supportive treatment consisting of applications of nitrates, beta-blockers, opioid analgesics and/or benzodiazepines should be employed as indicated.

1

19. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಬ್ಲಾಕರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಚಾನಲ್ ಬ್ಲಾಕರ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ.

19. these include beta-blockers or calcium-channel blockers.

20. ನಾವು 11 ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೀಟಾ-ಬ್ಲಾಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ.

20. We explore 11 natural beta-blockers and the risks of using these natural alternatives.

21. ಬೀಟಾ-ಬ್ಲಾಕರ್‌ಗಳು ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬಹುದೇ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದೇ?

21. Could beta-blockers make this treatment more successful and improve patients' prospects?

22. ಸರಿ, ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ-ಬ್ಲಾಕರ್‌ಗಳು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡಿದ ವಿಷಯ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.

22. Well, in my experience I think the beta-blockers are probably the thing that I have seen the most.

23. ನೀವು ಆಸ್ಪಿರಿನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ಗಳು, ಅಥವಾ ಬೀಟಾ-ಬ್ಲಾಕರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು-ಆದರೆ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದಿದೆ?

23. You May Take Aspirin, Statins, or Beta-Blockers—but How Much Do You Really Know About These Heart Drugs?

24. ಔಷಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರು ಬೀಟಾ-ಬ್ಲಾಕರ್ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ನವೀಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

24. A pharmacist or doctor will be able to provide a comprehensive and up-to-date list of beta-blocker interactions.

25. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೀಟಾ-ಬ್ಲಾಕರ್ ಪ್ರೊಪ್ರಾನೊಲೊಲ್ (ಇಂಡರಲ್) ಸುಮಾರು 25-30% ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ.

25. for example, the beta-blocker propranolol(inderal) makes psoriasis worse in about 25 to 30 percent of patients.

26. ತೀವ್ರವಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ನ್ಯೂರೋಸಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲೈಜರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ-ಬ್ಲಾಕರ್ಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

26. heart neurosis treatment drugs in the acute period are prescribed from the group of tranquilizers and beta-blockers.

27. ತೀವ್ರವಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ನ್ಯೂರೋಸಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲೈಜರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ-ಬ್ಲಾಕರ್ಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

27. heart neurosis treatment drugs in the acute period are prescribed from the group of tranquilizers and beta-blockers.

28. ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಔಷಧದ ಪ್ರಯೋಜನ (ಬೀಟಾ-ಬ್ಲಾಕರ್, ಮೆಟೊಪ್ರೊರೊಲ್) ಇದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.

28. in the study, the advantage of the drug(the beta-blocker, metoprolol) is that we can give it earlier- in the ambulance.

29. ಎಸಿಇ ಪ್ರತಿರೋಧಕಗಳು, ಬೀಟಾ-ಬ್ಲಾಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಥಿಯಾಜೈಡ್ ಮೂತ್ರವರ್ಧಕಗಳ ಏಕಕಾಲಿಕ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಔಷಧದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

29. with the simultaneous use of ace inhibitors, beta-blockers and thiazide diuretics, changing the dose of the drug is not required.

30. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಕ್ತಕೊರತೆಯ ಹೃದ್ರೋಗ, ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ, ಕಾರ್ಡಿಯೊಮಿಯೊಪತಿ, ಟ್ಯಾಕಿಯಾರಿಥ್ಮಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ-ಬ್ಲಾಕರ್‌ಗಳು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.

30. in particular, beta-blockers can be really useful in cases of ischemic heart disease, heart failure, cardiomyopathy, tachyarrhythmias and arterial hypertension.

31. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ನಡುಕ ಮತ್ತು ಆತಂಕದಂತಹ ಇತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಬಳಸುವ ಬೀಟಾ-ಬ್ಲಾಕರ್ ಇಂಡರಲ್ (ಪ್ರೊಪ್ರಾನೊಲೊಲ್), 30% ರಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.

31. inderal(propranolol), a beta-blocker used to treat high blood pressure and other conditions, such as tremors and anxiety, can worsen psoriasis in up to 30 percent of people.

32. ಬೀಟಾ-ಬ್ಲಾಕರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಯಾಗ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?

32. Can viagra be taken with beta-blockers?

33. ಬೀಟಾ-ಬ್ಲಾಕರ್‌ಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು ಬಡಿತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

33. Certain medications, like beta-blockers, can help manage palpitations.

beta blocker

Beta Blocker meaning in Kannada - Learn actual meaning of Beta Blocker with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Beta Blocker in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.